ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาคณะครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนจ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน1042 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-03 07:11:28

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK โดยมีประธานนายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ผู้ร่วมประชุมจากตัวแทนโรงเรียนต่าง ๆ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้ง..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน635 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-22 12:06:18

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เยี่ยมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เยี่ยมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

เช้าวันนี้ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้มาเยี่ยมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเพื่อได้มอบสิ่งช่วยเหลือปัจจั..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน1029 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 16:10:25

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือและรับมอบธงลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือและรับมอบธงลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งรับธงลูกเสือต้านยาเสพติด และพิธีประดับบ่าลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสว..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน1092 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 07:20:32

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายวรากุล  หงษ์เทียบผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา พร้อมทั้ง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดกิจกรรมรณ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน1779 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:34:41

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง