ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ศึกษาดูงาน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้เดินทางศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-21 20:22:12

ศึกษาดูงาน รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ศึกษาดูงาน รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้เดินทางศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-21 20:12:23

ผอ. ดร.สุรินทร์ สำลี รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

ผอ. ดร.สุรินทร์ สำลี รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563ผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี เข้ารับเครื่องหมา..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-17 14:47:57

 วันครู ปี 2563

วันครู ปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชว..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน247 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 21:03:42

พิธีทำบุญใส่บาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันปีใหม่

พิธีทำบุญใส่บาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันปีใหม่

วันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำน..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-07 12:36:24

Happy New Year 2020

Happy New Year 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราิชนีนาถราชวิทยาลัย นำโดยผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะครูและบุคลากร จั..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน305 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-27 15:50:20

Christmas Day 2019

Christmas Day 2019

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน737 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-27 15:46:16

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมอ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-20 15:47:33

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562ผู้ช่วยผู้อำนวยการรภัศสา เฮงชัยโย เข้ารับ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน204 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-19 12:18:29

เมืองโบราณทัศนาจร ปีการศึกษา 2562

เมืองโบราณทัศนาจร ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเมืองโบราณทัศนาจร สมุทรปราการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปร..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน223 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-15 18:39:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง