ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมอ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน247 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-20 15:47:33

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562ผู้ช่วยผู้อำนวยการรภัศสา เฮงชัยโย เข้ารับ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-19 12:18:29

เมืองโบราณทัศนาจร ปีการศึกษา 2562

เมืองโบราณทัศนาจร ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเมืองโบราณทัศนาจร สมุทรปราการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปร..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-15 18:39:49

๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-05 14:58:03

ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอปากท่อ

ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอปากท่อ

ผู้อำนวนการสุรินทร์ สำลี และตัวแทนคณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน261 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-05 14:47:53

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ปี 2562

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ปี 2562

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลั..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 17:23:50

นำนักเรียนศึกษาการเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นำนักเรียนศึกษาการเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพฤหัสบดี..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน1013 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-22 15:26:40

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัดราชบุรี

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัดราชบุรี

นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย1. นายกันตินันท์ ลิ่มศิลา ม.5/3

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน1201 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 13:10:45

ต้อนรับคณะนิสิตจาก มศว. ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะนิสิตจาก มศว. ศึกษาดูงาน

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน787 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-18 13:53:31

พิธีมอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69

พิธีมอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69

วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน779 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-13 13:51:10

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง