ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต

อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะครูเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา_______________________________________________________บันทึ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-07 10:38:31

พิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์และทำบุญในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน

พิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์และทำบุญในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-04 11:04:50

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-31 22:30:25

พิธีไหว้ครู ประดับเข็มพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับเข็มพระเกี้ยว

พิธีไหว้ครู ประดับเข็มพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับเข็มพระเกี้ยว

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 19:00:16

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน26 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 07:30:50

อบรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

อบรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน24 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 07:28:18

CSR ประชารัฐ โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

CSR ประชารัฐ โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน27 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 07:23:18

ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการ ณ ต่างโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการ ณ ต่างโรงเรียน

วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563ดร.สุรินทร์ สำลี ผู้อำน..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-22 14:15:22

ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับครูกัณฐิกา คงคาใส ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ

ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับครูกัณฐิกา คงคาใส ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-21 09:38:55

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจัดโครงการพั..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 20:18:59

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง