ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดปากท่อ

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปากท่อ

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน345 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-05 10:52:08

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมจาวตาล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-03 14:29:54

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี..คร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน379 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 14:14:41

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของคณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของคณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัต..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน310 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 13:59:20

การอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก

การอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลปากท่อ และสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปากท่อ  จัดการอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรง..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 13:17:16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.

คณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.  โดยวิทยากร รองธนกฤต พราหมน์นก  ครูสามารถ เพ็งเลา ครูเมกทัศน์  ศรีค..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน645 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 09:52:31

งานมหัศจรรย์วันรักฟัน  ครั้งที่ 8

งานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 8 "ตอนเยาวชนคนรักฟัน"

ชมรมคนรักฟันร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดและโรงเรียนปากท่อพิทยาคมจัดกิจกรรม งานมหัศจรรย์วันรักฟัน  ครั้งที่ 8 "ตอนเยาวชนคนรักฟัน" ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน406 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 09:34:40

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดปากท่อ ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน719 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-17 20:29:58

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับอบต.ปากท่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับอบต.ปากท่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับอบต.ปากท่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จั..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน687 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-16 09:25:26

ยินดีต้อนรับผอ.วินัย  พุ่มบุญทริก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ยินดีต้อนรับผอ.วินัย พุ่มบุญทริก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน982 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-13 12:38:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง