ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:01:21

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ในวันพฤหัสบ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 21:47:17

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

งานส่งเสริมประชาธิปไตย โดยคุณครูบุพผา ฉัยยะ นำนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:35:20

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๖๒

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:31:29

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๓

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยท่ายผู้..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน191 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:09:07

กิจกรรม Christmas day

กิจกรรม Christmas day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริส..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน150 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:05:26

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี "ตาลคู่เกมส์ ๖๒"

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน222 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 09:55:04

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ My office สำหรับโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ My office สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน218 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:28:35

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:20:25

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมส่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:11:38

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง