ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โครงการป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะและโครงการเปิดโรงรถโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โครงการป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะและโครงการเปิดโรงรถโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

วันที่

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-10 21:06:17

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันที่

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-10 21:04:01

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 21:50:23

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-06 20:55:24

รณรงค์ป้องกัน ไวรัส โควิด-19

รณรงค์ป้องกัน ไวรัส โควิด-19

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน299 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-06 20:53:00

อบรมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

อบรมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน274 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-06 20:51:20

อบรมการบริหารจัดการคัดแยกขยะจากต้นทาง

อบรมการบริหารจัดการคัดแยกขยะจากต้นทาง

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากท่อ บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการคัดแยก..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน205 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:16:20

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา  ชั้นม.6

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เชิญวิทยากรภายนอกมาติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในกา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:08:32

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

รงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสุดยอดคนพันธุ์วิทย์ PTK ปี ๖ ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม - ๑๔ กุมภา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน259 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:00:03

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SCIENCE CAMP PTK ปี ๕ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนช..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 17:51:59

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง