ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมจาวตาล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-03 14:29:54

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี..คร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน865 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 14:14:41

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของคณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของคณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัต..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน521 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 13:59:20

การอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก

การอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลปากท่อ และสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปากท่อ  จัดการอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรง..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน697 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 13:17:16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.

คณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.  โดยวิทยากร รองธนกฤต พราหมน์นก  ครูสามารถ เพ็งเลา ครูเมกทัศน์  ศรีค..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน905 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 09:52:31

งานมหัศจรรย์วันรักฟัน  ครั้งที่ 8

งานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 8 "ตอนเยาวชนคนรักฟัน"

ชมรมคนรักฟันร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดและโรงเรียนปากท่อพิทยาคมจัดกิจกรรม งานมหัศจรรย์วันรักฟัน  ครั้งที่ 8 "ตอนเยาวชนคนรักฟัน" ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน575 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 09:34:40

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดปากท่อ ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน969 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-17 20:29:58

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับอบต.ปากท่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับอบต.ปากท่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับอบต.ปากท่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จั..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน896 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-16 09:25:26

ยินดีต้อนรับผอ.วินัย  พุ่มบุญทริก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ยินดีต้อนรับผอ.วินัย พุ่มบุญทริก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน1336 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-13 12:38:48

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2558  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2558 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2558 ณ  หอประชุมโรงเรียน  นอกจากกิจกรรมการแสด..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน1250 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:35:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง