ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรม"เทิดกวีสุนทรภู่เคียงคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี2558"

วันที่9กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"เทิดกวีสุนทรภู่เคียงคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การแสดงความสามา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน1284 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-10 21:27:45

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมพิธีและทำกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน852 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 15:36:17

การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ กิจกรรม

การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ กิจกรรม"เทิดกวีสุนทรภู่เคียงคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน694 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:22:40

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน1766 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:09:39

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง