ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

ท่านผอ.สุรินทร์  สำลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนฯ พร้อมด้วยผอ.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิท..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน618 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-15 10:07:50

ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ “น้อมรำลึกการเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟผ่านอำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ ๒๙  เมษายน ๒๔๙๓”

ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ “น้อมรำลึกการเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟผ่านอำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๓”

นายประทีป  นทีทวีวัฒน์  นายอำเภอปากท่อ  ประธานจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ “น้อมรำลึกการเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน556 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-15 14:27:37

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราช..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน754 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-05 11:06:16

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดปากท่อ

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปากท่อ

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน540 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-05 10:52:08

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมจาวตาล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน421 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-03 14:29:54

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี..คร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน818 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 14:14:41

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของคณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของคณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัต..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน496 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 13:59:20

การอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก

การอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลปากท่อ และสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปากท่อ  จัดการอบรมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุราของเยาวชนในวันงดสูบบุหรี่โลก  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรง..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน671 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 13:17:16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.

คณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS.  โดยวิทยากร รองธนกฤต พราหมน์นก  ครูสามารถ เพ็งเลา ครูเมกทัศน์  ศรีค..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน882 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 09:52:31

งานมหัศจรรย์วันรักฟัน  ครั้งที่ 8

งานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 8 "ตอนเยาวชนคนรักฟัน"

ชมรมคนรักฟันร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดและโรงเรียนปากท่อพิทยาคมจัดกิจกรรม งานมหัศจรรย์วันรักฟัน  ครั้งที่ 8 "ตอนเยาวชนคนรักฟัน" ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน558 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 09:34:40

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง