ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ My office สำหรับโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ My office สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:28:35

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:20:25

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมส่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:11:38

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

นายศิริชัย ทองหน..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 19:42:27

 พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)

นายศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 19:28:39

ยินดีต้อนรับ ครูขวัญฤทัย เกษหอม

ยินดีต้อนรับ ครูขวัญฤทัย เกษหอม

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ขอต้อนรับคุณครูบรร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน692 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 10:47:37

ผู้อำนวยการศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ผู้อำนวยการศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน674 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 10:44:09

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน723 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 10:33:58

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562”

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน911 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-30 18:29:18

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน845 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-30 18:20:57

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง