ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-06 20:55:24

รณรงค์ป้องกัน ไวรัส โควิด-19

รณรงค์ป้องกัน ไวรัส โควิด-19

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน179 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-06 20:53:00

อบรมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

อบรมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน179 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-06 20:51:20

อบรมการบริหารจัดการคัดแยกขยะจากต้นทาง

อบรมการบริหารจัดการคัดแยกขยะจากต้นทาง

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากท่อ บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการคัดแยก..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:16:20

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา  ชั้นม.6

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เชิญวิทยากรภายนอกมาติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในกา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:08:32

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

รงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสุดยอดคนพันธุ์วิทย์ PTK ปี ๖ ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม - ๑๔ กุมภา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน150 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:00:03

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SCIENCE CAMP PTK ปี ๕ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนช..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 17:51:59

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา2563

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2563

งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เดินทางออกแนะแ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 17:40:46

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:28:51

เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมความรู้สู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำห..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:20:40

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง