ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ในวันพฤหัสบ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน24 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 21:47:17

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

งานส่งเสริมประชาธิปไตย โดยคุณครูบุพผา ฉัยยะ นำนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:35:20

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๖๒

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:31:29

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๓

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยท่ายผู้..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:09:07

กิจกรรม Christmas day

กิจกรรม Christmas day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริส..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:05:26

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี "ตาลคู่เกมส์ ๖๒"

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 09:55:04

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ My office สำหรับโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ My office สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:28:35

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:20:25

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมส่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-02 18:11:38

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

นายศิริชัย ทองหน..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน239 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 19:42:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง