ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาที่ 7 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน565 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-15 10:09:05

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานใจ ใช้ฐานกาย ขยายฐานคิด บนหลักคิด PLC เพื่อพัฒนำการเรียนรู้แบบ STEM

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานใจ ใช้ฐานกาย ขยายฐานคิด บนหลักคิด PLC เพื่อพัฒนำการเรียนรู้แบบ STEM

ผู้อำนวยการสุรินทร์   สำลี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานใจ ใช้ฐานกาย ขยายฐานคิด บนหลักคิด PLC เพื่อพัฒนำการเร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-11 09:58:39

งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 ิ       เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสพภพในองค๋สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิริ์ พระบรมราชนีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน559 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-18 10:10:50

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖o

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖o

ผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่  ๙ –  ๑o  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน556 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-18 09:50:48

อบรมเชิญปฏิบัติการ PLC

อบรมเชิญปฏิบัติการ PLC

ผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี คณะครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องอบรมเชิญปฏิบัติการ PLC ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 25..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน508 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-17 14:51:11

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดนิยมธรรมราม วัดพรหมธรรมนิมิต และวัดถ้ำสิงโตทอ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน424 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-17 14:42:47

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

ท่านผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมใจจัดกิจกรรมลูกเสือประกอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม  เพื่อแสดงความเคารพและกล่าว..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน640 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-17 14:33:15

พิธีไหว้ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีไหว้ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีไหว้ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน481 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 13:18:36

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม " โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "

การฝึกอบรม " โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ " ในกับนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ วัน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน377 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-14 08:51:48

ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน(ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑)

ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน(ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑)

ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน(ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมกิจ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน462 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-27 10:17:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง