ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลกับทีมฟุตซอลลีกและทีมวอลเลย์บอลลีก ต้านยาเสพติด ครั่งที่ 1  ปีการศึกษา 2558

ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลกับทีมฟุตซอลลีกและทีมวอลเลย์บอลลีก ต้านยาเสพติด ครั่งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ร.ร.ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลกับทีมฟุตซอลลีกและทีมวอลเลย์บอลลีก ต้านยาเสพติด ครั่งที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน476 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 13:42:37

ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษากับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษากับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษากับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน406 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 12:50:39

โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

ในวันที่ 26 มกราคม สภาเด็กและเยาวชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน459 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-28 14:19:12

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

คณะผู้บริหาร และครู ส่งนางสาวบุญช่วย ชุษณะวัคคีย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ และคณะครู ให้การต้อนรับเป็..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน569 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:29:59

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

คณะผู้บริหาร และครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดยมีรองผู้อํานวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน715 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:24:13

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

  คณะผู้บริหาร และครู ส่งครูประทีป  ดวงเพียอ้ม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหินดาด และคณะครู ให้การต้..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน560 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:15:02

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอีก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน601 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-14 20:42:49

กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ได้จัดให้มีกิจกรรม "งานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานวันเด็ก" ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-14 20:25:24

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมที่จัดขึ้น เ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน585 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-06 18:29:39

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตำรวจสันติบาลจังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่พระราชกรณีย..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน554 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-24 11:00:44

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง