ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

เข้าร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านสานฝัน สู่พยาบาลกองทัพบก"

 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ นักเรียน ครู เข้าร่วมงาน "เปิดบ้านสานฝัน สู่พยาบาลกองทัพบก " เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนร่วมถึงการศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน519 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 18:53:48

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

คณะผู้บริหาร และครู ส่งครูสุพิชญา บุญพบ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะครู ให้การต้อนรับเป็น..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน519 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 16:24:04

การแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

การแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

1. กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟุตบอลรุ่นอายุ 14ปี ผลการแข่งขัน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนกรับใหญ่ว่อง..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน502 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 16:08:24

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันลูกเสือโลก

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันลูกเสือโลก

1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี และ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน407 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 15:58:51

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

  1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมี นายสุรินทร์ สำลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนำอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวประกาศ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน332 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 15:53:47

เข้ารับการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เข้ารับการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้ารับการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพม.8 ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 09:01:09

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านทับตะโกราษร์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีนายสุรินทร์  สำ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน344 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-16 18:26:16

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

โรงเรียนด่านทับตะโกราษร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยลัย ผลกรแข่งขัน โรงเรียนด่านทับตะโกราษร์อุปถัมภ์ ช..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน366 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-30 20:19:30

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยผู้อำนวยการโ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน544 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-31 20:12:37

 ทัศนศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม

ทัศนศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม

 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์นำโดยตณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 2 ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน605 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-14 11:08:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง