ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

โรงเรียนด่านทับตะโกราษร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยลัย ผลกรแข่งขัน โรงเรียนด่านทับตะโกราษร์อุปถัมภ์ ช..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-30 20:19:30

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยผู้อำนวยการโ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน521 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-31 20:12:37

 ทัศนศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม

ทัศนศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม

 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์นำโดยตณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 2 ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน582 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-14 11:08:22

ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลกับทีมฟุตซอลลีกและทีมวอลเลย์บอลลีก ต้านยาเสพติด ครั่งที่ 1  ปีการศึกษา 2558

ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลกับทีมฟุตซอลลีกและทีมวอลเลย์บอลลีก ต้านยาเสพติด ครั่งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ร.ร.ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลกับทีมฟุตซอลลีกและทีมวอลเลย์บอลลีก ต้านยาเสพติด ครั่งที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน455 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 13:42:37

ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษากับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษากับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษากับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 12:50:39

โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

ในวันที่ 26 มกราคม สภาเด็กและเยาวชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-28 14:19:12

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

คณะผู้บริหาร และครู ส่งนางสาวบุญช่วย ชุษณะวัคคีย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ และคณะครู ให้การต้อนรับเป็..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:29:59

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

คณะผู้บริหาร และครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดยมีรองผู้อํานวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน682 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:24:13

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

  คณะผู้บริหาร และครู ส่งครูประทีป  ดวงเพียอ้ม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหินดาด และคณะครู ให้การต้..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน540 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:15:02

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอีก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน563 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-14 20:42:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง