ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘   โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดยนายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  และนักเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน257 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-09 08:49:38

โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี             นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหว..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน397 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 08:32:43

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : โครงการหุ่นสายไทย ใส่ใจผู้บริโภค

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : โครงการหุ่นสายไทย ใส่ใจผู้บริโภค

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : โครงการหุ่นสายไทย ใส่ใจผู้บริโภค   โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ? ร่วมด้วยโครงการหุ่นสายไทย จัดกิจกรรม"วัยมันส์ ทันออนไลน์ คลิ๊ก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน668 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 15:58:20

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่2

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่2

เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงรัฐนันท์  รอดเมื่อ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล ในวันที่ 28 กันยายน 2558..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 15:52:30

โครงการ TARO TO SCHOOL

โครงการ TARO TO SCHOOL

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และ โครงการ TARO TO SCHOOL จัดโดย ปลาสวรรค์ตรา TARO ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการแก่นักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน625 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 15:30:35

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบหนังสือสำหรับการจัดการเรียนการสอน

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบหนังสือสำหรับการจัดการเรียนการสอน

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบหนังสือแก่โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน179 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 15:21:12

แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะกราษฎร์อุปถัมภ์ นายสุรินทร์ สำลี ได้แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ศึกษาในโรงเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-10 16:55:58

รับการตรวจเยี่ยมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

รับการตรวจเยี่ยมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน281 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-03 08:09:16

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงรัฐนันท์  รอดเมื่อ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล ในวันที่ 28 กันยายน 2558..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน280 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-27 08:46:28

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ในการดูงานการบริหารจัดการทักษะในศตรวรรษที่ 21 และโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ในการดูงานการบริหารจัดการทักษะในศตรวรรษที่ 21 และโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ในการดูงานการบริหารจัดการทักษะในศตรวรรษที่ 21 และโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ต..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน267 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 12:49:32

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง