ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน318 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-02 09:32:41

พระอาจารย์ธมฺมทีโปและคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

พระอาจารย์ธมฺมทีโปและคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน470 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-02 09:27:20

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เขียนโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดอ่าน457 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-29 15:32:12

กิจกรรมงานสดุดีสุนทรภู่ครูกวีและวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมงานสดุดีสุนทรภู่ครูกวีและวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน396 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-29 15:23:26

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน398 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-15 13:02:15

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ แวะเยี่ยมเยือนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ แวะเยี่ยมเยือนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

นายจตุรงค์  สุขแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ แวะเยี่ยมเยือนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ พูดคุยซักถาม แนะนำสิ่งดีๆในการใช้ชีวิตประจำว..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-07 14:58:40

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-07 14:31:04

ยินดีต้อนรับครูสังคมคนใหม่ นายอนุชิต ชะรางรัมย์  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  วิชาเอกสังคมศึกษา

ยินดีต้อนรับครูสังคมคนใหม่ นายอนุชิต ชะรางรัมย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

ยินดีต้อนรับ  นายอนุชิต  ชะรางรัมย์  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  วิชาเอกสังคมศึกษา สู่รั้วม่วง-เขียว โรงเรียนด่านทั..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-07 14:14:31

คุณอรหทัย  ซื่อศรีสวัสดิ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีและยากจน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณอรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีและยากจน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณอรหทัย(ปูเป้)  ซื่อศรีสวัสดิ์ บุตรและภรรยา ท่านผู้อำนวยการวิชัย  ซื่อศรีสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารท่านแรกของโรงเรียนด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน453 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-07 13:58:21

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รุ่นอายุ ๑๕ ปี โครงการกีฬาสร้างสุข ปลอดอบายมุข ยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รุ่นอายุ ๑๕ ปี โครงการกีฬาสร้างสุข ปลอดอบายมุข ยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน347 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-07 13:42:17

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง