ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน432 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-25 14:34:36

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ผู้อำนวยการสรายุทธ   ลิบไพรวัลย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ใน

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน432 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-20 10:21:50

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาที่ 7 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-15 10:09:05

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานใจ ใช้ฐานกาย ขยายฐานคิด บนหลักคิด PLC เพื่อพัฒนำการเรียนรู้แบบ STEM

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานใจ ใช้ฐานกาย ขยายฐานคิด บนหลักคิด PLC เพื่อพัฒนำการเรียนรู้แบบ STEM

ผู้อำนวยการสุรินทร์   สำลี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานใจ ใช้ฐานกาย ขยายฐานคิด บนหลักคิด PLC เพื่อพัฒนำการเร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน314 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-11 09:58:39

งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 ิ       เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสพภพในองค๋สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิริ์ พระบรมราชนีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-18 10:10:50

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖o

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖o

ผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่  ๙ –  ๑o  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-18 09:50:48

อบรมเชิญปฏิบัติการ PLC

อบรมเชิญปฏิบัติการ PLC

ผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี คณะครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องอบรมเชิญปฏิบัติการ PLC ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 25..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน405 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-17 14:51:11

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดนิยมธรรมราม วัดพรหมธรรมนิมิต และวัดถ้ำสิงโตทอ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน337 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-17 14:42:47

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

ท่านผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมใจจัดกิจกรรมลูกเสือประกอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม  เพื่อแสดงความเคารพและกล่าว..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน447 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-17 14:33:15

พิธีไหว้ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีไหว้ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีไหว้ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน386 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 13:18:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง