ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 14/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-30 14:16:09

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 13/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 13:46:47

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 12/2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จัง..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 09:41:12

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 11/2563

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้มอบถ้วยรางวัล  เหรี..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-14 12:24:15

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 10/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-08 11:00:56

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 9/2563

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการ ตำรวจประสานงาน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-26 14:39:28

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 8/2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายคม พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมสัญจร" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และรับกระเป๋ายาพร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน129 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-26 14:28:55

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 7/2563

..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 12:16:21

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online  ได้รับเกียรติจากนายไชยพร  มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 14:29:43

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 6/2563

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่อง..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 10:47:11

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง