ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

ในวันที่ 26 มกราคม สภาเด็กและเยาวชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน554 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-28 14:19:12

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

คณะผู้บริหาร และครู ส่งนางสาวบุญช่วย ชุษณะวัคคีย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ และคณะครู ให้การต้อนรับเป็..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน695 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:29:59

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

คณะผู้บริหาร และครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดยมีรองผู้อํานวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน874 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:24:13

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

  คณะผู้บริหาร และครู ส่งครูประทีป  ดวงเพียอ้ม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหินดาด และคณะครู ให้การต้..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน683 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 23:15:02

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอีก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน838 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-14 20:42:49

กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ได้จัดให้มีกิจกรรม "งานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานวันเด็ก" ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-14 20:25:24

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมที่จัดขึ้น เ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน691 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-06 18:29:39

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตำรวจสันติบาลจังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่พระราชกรณีย..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน727 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-24 11:00:44

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน560 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-24 10:53:04

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร่ธีระพล

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร่ธีระพล

รองผู้อำนวยการ นายพิษณุ จันทรสวาท ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ไร่ธีระพล  ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมพล จังหวัดราชบุรี ของนายธ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน646 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-24 10:46:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง