ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน475 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-24 10:53:04

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร่ธีระพล

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร่ธีระพล

รองผู้อำนวยการ นายพิษณุ จันทรสวาท ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ไร่ธีระพล  ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมพล จังหวัดราชบุรี ของนายธ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน547 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-24 10:46:49

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘   โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดยนายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  และนักเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน440 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-09 08:49:38

โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี             นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหว..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน633 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 08:32:43

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : โครงการหุ่นสายไทย ใส่ใจผู้บริโภค

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : โครงการหุ่นสายไทย ใส่ใจผู้บริโภค

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : โครงการหุ่นสายไทย ใส่ใจผู้บริโภค   โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ? ร่วมด้วยโครงการหุ่นสายไทย จัดกิจกรรม"วัยมันส์ ทันออนไลน์ คลิ๊ก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน941 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 15:58:20

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่2

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่2

เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงรัฐนันท์  รอดเมื่อ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล ในวันที่ 28 กันยายน 2558..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน486 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 15:52:30

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบหนังสือสำหรับการจัดการเรียนการสอน

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบหนังสือสำหรับการจัดการเรียนการสอน

เหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบหนังสือแก่โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 15:21:12

แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะกราษฎร์อุปถัมภ์ นายสุรินทร์ สำลี ได้แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ศึกษาในโรงเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน478 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-10 16:55:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง