ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 24/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-20 13:36:33

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 23/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-20 13:35:51

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 22/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-20 13:34:55

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ ฉบับที่ 21/2563"

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-09 14:02:26

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 20/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-29 11:09:09

"รอบรั้วฯ ด่านทับตะโก ฉบับที่ 19/2563"

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-26 14:39:05

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 18/2563

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์และคณะครู เข้าร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-14 11:30:58

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 17/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-12 10:23:25

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 16/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-02 13:14:12

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 15/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-30 14:55:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง