ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 18/2563

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์และคณะครู เข้าร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-14 11:30:58

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 17/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน44 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-12 10:23:25

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 16/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-02 13:14:12

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 15/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-30 14:55:49

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 14/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-30 14:16:09

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 13/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 13:46:47

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 12/2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จัง..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 09:41:12

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 11/2563

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้มอบถ้วยรางวัล  เหรี..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-14 12:24:15

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 10/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-08 11:00:56

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 9/2563

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการ ตำรวจประสานงาน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-26 14:39:28

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง