ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีราชบุรี 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน363 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:09:07

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:07:56

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน368 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:06:56

การประกวดร้านค้าดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์นักเรียนนักธุรกิจน้อย

การประกวดร้านค้าดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์นักเรียนนักธุรกิจน้อย

ผลการแข่งขัน การประกวดร้านค้าดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์นักเรียนนักธุรกิจน้อยโรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในง..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน313 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:05:38

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:04:07

โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ได้จัดการอบรมพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยรองผู้ว่าราชการ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน308 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:02:52

วันเกียรติยศราชโบริกาฯ ปีการศึกษา 2560

วันเกียรติยศราชโบริกาฯ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเนื่องในวันเกียรติยศให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน339 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:01:29

16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561

16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมงาน วันครู ครั้งที่ 62  คําขวัญ  "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน485 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 13:56:58

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.)ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.)ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.) นำนักเรียนชั้น ม.5/2 เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรป..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน565 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 13:55:32

การติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้มีการติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากร จากภายนอก วันละ1 วิชา ตามลำดับดังนี้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 13:54:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง