ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โครงการ

โครงการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักธุรกิจน้อย"

โครงการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักธุรกิจน้อย" ในหัวข้อเรื่อง

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน341 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-18 08:57:47

พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัด พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-19 09:19:07

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาล งานอนามัย และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน338 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-19 09:16:32

การอบรมหุ่นยนต์ Robo-Creator XT Premium kit

การอบรมหุ่นยนต์ Robo-Creator XT Premium kit

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) ม.ปลาย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมหุ่นยนต์ Robo-Creator XT Premium kit ของกลุ่มเครือข่ายเพื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-28 14:35:58

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีเป้าห..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-28 14:34:50

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน358 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-28 14:33:01

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน499 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:57:45

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:56:27

ยินดีต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง

ยินดีต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดย รองชวภณ รวมทรัพย์ และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง และคณะครูจากโรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน467 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:55:30

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน437 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 10:54:11

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง