ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

กิจกรรมวัน ASEAN COMMUNITY

กิจกรรมวัน ASEAN COMMUNITY

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวัน ASEAN COMMUNITY ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 15:06:52

งานแนะแนวการศึกษาต่อ โดยศิษย์เก่า Gifted

งานแนะแนวการศึกษาต่อ โดยศิษย์เก่า Gifted

งานแนะแนวการศึกษาต่อ โดยศิษย์เก่า Gifted รุ่นแรกของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งช..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 15:05:02

การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่อ่านและเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ในศตวรรษที่ 21

การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่อ่านและเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ในศตวรรษที่ 21

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่อ่านและเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 15:03:51

นักกีฬาฟุตซอลหญิงชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560

นักกีฬาฟุตซอลหญิงชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 นักเรียนโรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ ชนะเลิศกีฬาฟุตซอลหญิง ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 15:02:43

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาปี2560 กีฬาเทเบิลเทนนิส

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาปี2560 กีฬาเทเบิลเทนนิส

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาปี 2560 นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ร่วมแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิส 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 15:01:05

การเเข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer Competition 2017

การเเข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer Competition 2017

ร.ร. นำนักเรียนเข้าร่วม การเเข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 14:58:41

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ พสวท. ม.ปลาย นำครูเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียน พสวท.

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ พสวท. ม.ปลาย นำครูเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียน พสวท.

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ พสวท. ม.ปลาย นำครูเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียน พสวท. ณ โรงเรียนบางปะกงฯ และโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี แล..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 14:56:50

เวทีนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS

เวทีนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Stud..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 14:55:11

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 14:53:28

โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )

โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี จัดทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )  

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-09 14:51:46

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง