ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยนำนักเรียนศึกษาแห..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน666 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 11:14:31

สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี2558

สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี2558

ครูสุรินทร์  แก้วเกิด และครูศรายุทธ  รัตนภูมิ เป็นตัวแทนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน645 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 11:08:59

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 6 - 7 กร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน996 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-09 08:30:28

การแข่งขันครอสเวิร์สเกม เอแมท และซูโดกุ ระดับประเทศ

การแข่งขันครอสเวิร์สเกม เอแมท และซูโดกุ ระดับประเทศ

ชุมนุมครอสเวิร์สเกม เอแมท และซูโดกุ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้นำนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน713 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 15:45:46

ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เป็นศูนย์ดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน478 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 09:52:27

นักกีฬาบาสเกตบอลชายราชโบริกาฯ ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาฯ  ประจำปีการศึกษา 2558

นักกีฬาบาสเกตบอลชายราชโบริกาฯ ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558

นักกีฬาบาสเกตบอลชายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รุ่นอายุ 14 ปีและอายุ 16 ปี 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน1004 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-06 16:28:05

คณะเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

คณะเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

คณะเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน628 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-03 11:23:30

ราชโบริกาฯ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี

ราชโบริกาฯ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ และประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน602 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-03 11:00:24

ราชโบริกาฯ

ราชโบริกาฯ"สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมฯ"

ผู้อำนวยการนวลจันทร์  ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ 2..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน517 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:08:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง