ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ศึกษาดูงาน

คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ศึกษาดูงาน

คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ศึกษาดูงานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน510 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 11:54:55

มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย มาเยี่ยมสำนักงานเอเอฟเอสราชบุรี

มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย มาเยี่ยมสำนักงานเอเอฟเอสราชบุรี

มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย มาเยี่ยมสำนักงานเอเอฟเอสราชบุรี ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เพื่อพบปะปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 11:50:55

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์

คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ ได้มาประเมิน

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน442 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 09:35:13

กลุ่มงานกิจการนักเรียนจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘

กลุ่มงานกิจการนักเรียนจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘

กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน620 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 09:29:36

โครงการอบรมลด ละเลิกบุหรี่

โครงการอบรมลด ละเลิกบุหรี่

ชมรม TobeNumber one จัดกิจกรรมอบรมลด ละเลิกบุหรี่ ณ ห้อง FriendCorner  โรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน411 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 09:25:30

ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ ห้องน..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน563 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-12 09:34:13

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วั..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-12 09:32:04

ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

สหวิทยาเขตราชบุรี 2 ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องนิลุบล โรงเรียนราชโบริกานุเ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน493 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:24:14

พิธีมอบเกียรติบัตร เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ

พิธีมอบเกียรติบัตร เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ

พิธีมอบเกียรติบัตร เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ ของ มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ณ ห้องนิลุบล โรงเรียนราชโบริกา..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-03 12:02:46

ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้จัดก..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-31 16:12:15

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง