ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ ห้องน..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน347 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-12 09:34:13

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วั..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน211 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-12 09:32:04

ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

สหวิทยาเขตราชบุรี 2 ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องนิลุบล โรงเรียนราชโบริกานุเ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน267 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:24:14

พิธีมอบเกียรติบัตร เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ

พิธีมอบเกียรติบัตร เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ

พิธีมอบเกียรติบัตร เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ ของ มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ณ ห้องนิลุบล โรงเรียนราชโบริกา..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน211 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-03 12:02:46

ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้จัดก..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-31 16:12:15

ประเมินห้องเรียนสีเขียว

ประเมินห้องเรียนสีเขียว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีเขียว ณ ห้องนิลุบล โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน225 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-27 14:58:40

ขอแสดงความยินดีกับนายทศพร ขุนวงษา

ขอแสดงความยินดีกับนายทศพร ขุนวงษา

ขอแสดงความยินดี นายทศพร ขุนวงษา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ส่งภาพยนต์สั้นเรื่อง Alone 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-26 13:19:34

กีฬาภายใน

กีฬาภายใน "ราชโบริกาเกมส์" ครั้งที่ 44

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "ราชโบริกาเกมส์" ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน สม..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน325 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-26 13:17:35

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยรองผู้อำนวยการ ธนู ไผ่ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นปร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-26 13:14:55

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สหวิทยาเขตราชบุรีเขต2

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สหวิทยาเขตราชบุรีเขต2

ผู้อำนวยการนวลจันทร์ ลักษิตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะไห์ ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี 2 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน254 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-26 10:08:10

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง