ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพิธีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพิธีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพิธีเทิดพระคุณแม่ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน325 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-15 14:20:41

น้ำดื่มบัวทิพย์มอบเงินสนับสนุนให้คณะสี

น้ำดื่มบัวทิพย์มอบเงินสนับสนุนให้คณะสี

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้สนับสนุนจากน้ำดื่มบัวทิพย์ได้มอบเงินสนับสนุนให้คณะสี 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน471 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-15 14:18:27

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเอนกประสงค์ ๖ ชั้น

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเอนกประสงค์ ๖ ชั้น

คณะผู้บริหาร คุณครู ได้จัดพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเอนกประสงค์ ๖ ชั้น

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน491 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 12:05:27

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแบบพิเศษอเนกประสงค์ ๖ ชั้น

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแบบพิเศษอเนกประสงค์ ๖ ชั้น

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแบบพิเศษอเนกประสงค์ ๖ ชั้น อาคาร ๘ ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 12:03:14

ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน345 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 12:01:37

พิธีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักครู

พิธีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักครู

พิธีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักครู โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ร่วมจัดพิธีเพื่อจัดเตรียมสร้างอาคารเรียนใหม่ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 12:00:06

อบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

อบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้มอบให้โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยมีผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 10:38:30

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกา..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน386 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 10:35:22

การนิเทศติดตามขยายผลการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพตามโครงการนักธุรกิจน้อยฯ

การนิเทศติดตามขยายผลการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพตามโครงการนักธุรกิจน้อยฯ

การนิเทศติดตามขยายผลการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน358 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 10:32:27

กิจกรรมวันภาษาไทย ร้อยรักษ์อักษรา สืบภาษาแผ่นดินทอง

กิจกรรมวันภาษาไทย ร้อยรักษ์อักษรา สืบภาษาแผ่นดินทอง

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ร้อยรักษ์อักษรา สืบภาษาแผ่นดินทอง เมื่อ

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 08:35:38

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง