ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี

เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี"ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ"

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแส..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน334 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:40:21

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ และ รองผู้อำนวยการ ช..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน368 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:38:03

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

คณะครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน341 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:35:08

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:31:01

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน350 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:28:55

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙ จัดขึ้น ณ ลานขวัญบัว โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีครูเกษียณทั้งหมด 13 ท่าน และบุคล..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:25:07

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒  ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน332 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 15:04:03

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน  ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โดยมีรองผู้บ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน320 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 15:02:13

ราชโบริกาเกมส์ ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2559

ราชโบริกาเกมส์ ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ราชโบริกาเกมส์ ครั้งที่ 45" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน333 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:58:29

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมทำพิธีและมอบวุฒิบ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน302 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:55:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง