ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายศึกษาดูงานชมรม To be Number one

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายศึกษาดูงานชมรม To be Number one

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มาศึกษาดูงานชมรม  To be Number one โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโครงการ  To be Number..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน312 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:32:59

กิจกรรมโครงการอบรม

กิจกรรมโครงการอบรม "ภาวะผู้นำ"

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรม "ภาวะผู้นำ" 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:29:46

พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัชชัยย์ ศรสุววรรณ ประธานใ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน292 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:27:45

การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร

การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีผู้ว่าราชก..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:26:04

ค้าหาตัวตนที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบ

ค้าหาตัวตนที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบ

กลุ่มงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่มหาลัยที่ชอบ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมชมงาน ณ ลานขวัญบัว เวลา 11.00-15.00 น. วันที่ 4 กร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน275 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:22:58

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้นำเนตรนารีสามัญรรุ่นใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี วันที่ 1 กร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน313 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:20:57

โครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปีการศึกษา2560

โครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปีการศึกษา2560

งานโรงเรียนสีเขียว กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ วิทยากรจากพลังงานจังหวัดราชบุรี ว..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน376 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:27:04

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีรองผู้อำนวยการชวภณ  รวมทรัพย์ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต่..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน355 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:23:40

 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมกับ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ โดยม..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:21:05

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ พสวท. ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ พสวท. ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ พสวท. ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนาบน 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน355 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-30 15:15:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง