ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียงเข้าค่ายสืบสานพระราชปณิธานฯและค่าย UHC young camp

นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียงเข้าค่ายสืบสานพระราชปณิธานฯและค่าย UHC young camp

นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เข้าค่ายสืบสานพระราชปณิธานฯและค่าย UHC young camp 22-24 ก.ค.60 ที่ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:35:03

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายศึกษาดูงานชมรม To be Number one

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายศึกษาดูงานชมรม To be Number one

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มาศึกษาดูงานชมรม  To be Number one โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโครงการ  To be Number..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน276 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:32:59

กิจกรรมโครงการอบรม

กิจกรรมโครงการอบรม "ภาวะผู้นำ"

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรม "ภาวะผู้นำ" 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน258 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:29:46

พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัชชัยย์ ศรสุววรรณ ประธานใ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน264 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:27:45

การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร

การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีผู้ว่าราชก..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน289 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:26:04

ค้าหาตัวตนที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบ

ค้าหาตัวตนที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบ

กลุ่มงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่มหาลัยที่ชอบ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมชมงาน ณ ลานขวัญบัว เวลา 11.00-15.00 น. วันที่ 4 กร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:22:58

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้นำเนตรนารีสามัญรรุ่นใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี วันที่ 1 กร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน281 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:20:57

โครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปีการศึกษา2560

โครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปีการศึกษา2560

งานโรงเรียนสีเขียว กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ วิทยากรจากพลังงานจังหวัดราชบุรี ว..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน344 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:27:04

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีรองผู้อำนวยการชวภณ  รวมทรัพย์ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต่..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน318 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:23:40

 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมกับ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ โดยม..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:21:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง