ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ต้อนรับครูใหม่ คุณครูณิชาอร แช่มเจริญพร

ต้อนรับครูใหม่ คุณครูณิชาอร แช่มเจริญพร

คณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คณะครู และ ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-17 12:03:56

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๖ ระดับเ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-17 12:02:30

เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี

เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี"ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ"

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแส..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:40:21

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ และ รองผู้อำนวยการ ช..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:38:03

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

คณะครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน140 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:35:08

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:31:01

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน171 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:28:55

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙ จัดขึ้น ณ ลานขวัญบัว โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีครูเกษียณทั้งหมด 13 ท่าน และบุคล..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:25:07

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒  ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 15:04:03

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน  ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โดยมีรองผู้บ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน155 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 15:02:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง