ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

กลุ่มงานแนะแนวรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อ (รอบโควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มงานแนะแนวรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อ (รอบโควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มงานแนะแนวรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 12:46:09

การอบรมเรื่องระบบช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2560

การอบรมเรื่องระบบช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2560

งานพัฒนาบุคลากรจัดการอบรม เรื่อง ระบบช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560  โดย รองศาสตราจารย์เวธนี ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-21 11:08:18

กลุ่มงานแนะแนวรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อ (รอบโควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มงานแนะแนวรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อ (รอบโควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มงานแนะแนว รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน186 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-21 11:03:31

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร โดยกรมขนส่งทาง..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน302 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 16:00:31

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดจังหวัดราชบุรี

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 15:58:25

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนชั้นม.3

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนชั้นม.3

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 เพื่อเตรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 15:54:18

สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลครบ ๑๐๐ วัน

สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลครบ ๑๐๐ วัน

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลครบ ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-30 15:19:12

กิจกรรมวันครู ปี 2560

กิจกรรมวันครู ปี 2560

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมวันครู "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน236 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-30 15:17:39

ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ สวนสัตว์ซาฟารีปาร์ค อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เม..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน206 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-30 15:16:26

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมี ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกิจกรรมทำบุญตักบา..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-10 10:48:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง