ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:28:55

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙ จัดขึ้น ณ ลานขวัญบัว โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีครูเกษียณทั้งหมด 13 ท่าน และบุคล..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:25:07

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๒  ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 15:04:03

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน  ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โดยมีรองผู้บ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 15:02:13

ราชโบริกาเกมส์ ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2559

ราชโบริกาเกมส์ ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ราชโบริกาเกมส์ ครั้งที่ 45" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:58:29

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมทำพิธีและมอบวุฒิบ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:55:22

พิธีประดับสายยงยศ ปีการศึกษา 2559

พิธีประดับสายยงยศ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดพิธีประดับสายยงยศ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:53:41

แนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

แนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เชิญวิทยากรมาแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:51:53

งานวันรพีราชบุรี ๕๙

งานวันรพีราชบุรี ๕๙

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย  เนื่องในงานวันรพีราชบุรี ๕๙ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:50:08

งานสัปดาห์ห้องสมุด กินอยู่อย่างไทย ใต้ร่มพระบารมี

งานสัปดาห์ห้องสมุด กินอยู่อย่างไทย ใต้ร่มพระบารมี

งานสัปดาห์ห้องสมุด กินอยู่อย่างไทย  ใต้ร่มพระบารมี เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนราชโบริกานุเคร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 14:44:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง