ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร

การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีผู้ว่าราชก..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน243 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:26:04

ค้าหาตัวตนที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบ

ค้าหาตัวตนที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบ

กลุ่มงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่มหาลัยที่ชอบ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมชมงาน ณ ลานขวัญบัว เวลา 11.00-15.00 น. วันที่ 4 กร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:22:58

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้นำเนตรนารีสามัญรรุ่นใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี วันที่ 1 กร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน253 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 13:20:57

โครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปีการศึกษา2560

โครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปีการศึกษา2560

งานโรงเรียนสีเขียว กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ วิทยากรจากพลังงานจังหวัดราชบุรี ว..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน299 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:27:04

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีรองผู้อำนวยการชวภณ  รวมทรัพย์ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต่..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:23:40

 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมกับ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ โดยม..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน318 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 19:21:05

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ พสวท. ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ พสวท. ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ พสวท. ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนาบน 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-30 15:15:36

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดพิธีไหว้ครูและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการรัชชัยย์ ศรสุวรรณ เ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-30 15:13:53

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ จักรา นันทวิสุทธิ์ และ องผู้อำนวยการชวภณ รวมทรัพย์

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ จักรา นันทวิสุทธิ์ และ องผู้อำนวยการชวภณ รวมทรัพย์

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการจักรา นันทวิสุทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเร..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน605 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-09 08:30:18

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน345 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-04 10:56:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง