ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

อบรมปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการ ๑๐๐ โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ คน

อบรมปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการ ๑๐๐ โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ คน

การอบรมปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-23 11:47:30

ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-23 11:43:23

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกราชโบริกาทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกราชโบริกาทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกราชโบริกาทำดีเพื่อพ่อ โดยนั..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-17 12:09:36

พิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-17 12:06:02

ต้อนรับครูใหม่ คุณครูณิชาอร แช่มเจริญพร

ต้อนรับครูใหม่ คุณครูณิชาอร แช่มเจริญพร

คณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คณะครู และ ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-17 12:03:56

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๖ ระดับเ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-17 12:02:30

เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี

เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี"ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ"

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแส..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน99 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:40:21

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ และ รองผู้อำนวยการ ช..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:38:03

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

คณะครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 08:35:08

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-04 12:31:01

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง