ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

เขียนโดย : โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน966 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-30 15:24:05

กิจกรรมทําบุญตักบาตร

กิจกรรมทําบุญตักบาตร

เมื่อเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรขึ้น ตามหลักศาสนา สร้างเสริมสิริมงคล..

เขียนโดย : โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน880 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 11:08:15

ประเมินผลหน่วยงานที่มีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

ประเมินผลหน่วยงานที่มีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

เขียนโดย : โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน494 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-09 11:26:43

โครงการอานุภาพแห่งการอ่านตามรอยเจ้าฟ้า

โครงการอานุภาพแห่งการอ่านตามรอยเจ้าฟ้า

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

เขียนโดย : โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน923 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-09 11:20:46

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ร่วมต่อต้านยาเสพติด

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ร่วมต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ซึ่งมีการเดินรณรงค์ให้เห็นพิษภัย และโทษของยาเสพติด โดยมีตัวแทนจากหน่..

เขียนโดย : โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน1265 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:21:26

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง