ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู นั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 18:40:44

นิเทศติดตาม ITA Online 2020

นิเทศติดตาม ITA Online 2020

     13

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 20:58:02

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

         13 สิงหาคม 2563

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 20:05:02

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

   วันที่

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 19:28:05

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

      เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู นักเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 16:03:09

ประชุมครูครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมครูครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

         คณะครูและบุคลากรทางก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-04 09:36:49

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563

         โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบู..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน181 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-04 09:24:35

“โอวัลติน” ร่วมแรงใจบริจาคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มโอวัลติน

“โอวัลติน” ร่วมแรงใจบริจาคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มโอวัลติน

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัท AB Food & Beverages Thailand ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-04 09:13:10

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

       

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน227 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-06 22:33:18

เปิดภาคเรียนที่1/2563 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

เปิดภาคเรียนที่1/2563 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

                 เปิดภาคเรียนที่

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-06 22:11:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง