ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกี..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน430 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 10:49:34

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและนาฏศิลป์ พิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและนาฏศิลป์ พิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  นำโดย ผู้อำนวยการประทิพย์  คนทัด  นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งและชมรมนาฏศิลป์ แสดงในพิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ  ณ ลานข้างไปรษณีย์บางแพ  อำเภ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน541 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 15:32:13

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อว..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน524 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 14:59:59

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน409 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 14:48:27

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน672 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-01 11:09:09

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

ร.ร.บางแพปฐมพิทยาต้อนรับครูบรรจุใหม่ เอกคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน691 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-28 13:52:38

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ "วันเปลี่ยนไป แต่รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดงานเกษียณอายุราชการ"วันเปลี่ยนไป  แต่รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"   ให้แก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๘  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา &n..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน1297 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-27 15:31:43

กีฬาภายใน

กีฬาภายใน "หางนกยูงเกมส์"

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายใน "หางนกยูงเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๘  ให้กับนักเรียน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อวันที่  ๙ - ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน2178 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-16 15:55:08

วงดนตรีโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา แสดงในพิธีเปิดงานวันกุ้งปลอดสาร สืบสานประเพณี  และของดีบางแพ ครั้งที่ ๑๓

วงดนตรีโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา แสดงในพิธีเปิดงานวันกุ้งปลอดสาร สืบสานประเพณี และของดีบางแพ ครั้งที่ ๑๓

วงดนตรีของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้รับเชิญให้แสดงในพิธีเปิดงานวันกุ้งปลอดสาร สืบสานประเพณี  และของดีบางแพ ครั้งที่ ๑๓  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ลานข้างไปรษณีย์อำเภอบางแพ  จังหว..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน756 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-04 12:32:05

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

นายประทิพย์  คนทัด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน959 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-17 16:07:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง