ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

" วันต่อต้านยาเสพติดโลก " น..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-27 15:00:21

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐

" พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐ "  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน479 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 14:08:29

การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬา "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี และ สพม.๘ จัดการแข่งขันกีฬา  "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ป..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 11:07:44

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกี..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน297 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 10:49:34

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและนาฏศิลป์ พิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและนาฏศิลป์ พิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  นำโดย ผู้อำนวยการประทิพย์  คนทัด  นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งและชมรมนาฏศิลป์ แสดงในพิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ  ณ ลานข้างไปรษณีย์บางแพ  อำเภ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 15:32:13

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อว..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน365 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 14:59:59

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 14:48:27

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-01 11:09:09

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

ร.ร.บางแพปฐมพิทยาต้อนรับครูบรรจุใหม่ เอกคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน588 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-28 13:52:38

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ "วันเปลี่ยนไป แต่รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดงานเกษียณอายุราชการ"วันเปลี่ยนไป  แต่รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"   ให้แก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๘  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา &n..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน1111 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-27 15:31:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง