ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม  " ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ "  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน278 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-20 10:04:12

ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ จัดประชุมระดมความคิดเห็นการร..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-12 21:34:25

พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และสวนสนาม วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โดม โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 23:40:01

อบรมหลักสูตร

อบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ "

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ " วันที..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน227 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 23:29:42

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

" วันต่อต้านยาเสพติดโลก " น..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน254 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-27 15:00:21

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐

" พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐ "  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 14:08:29

การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬา "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี และ สพม.๘ จัดการแข่งขันกีฬา  "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ป..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 11:07:44

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกี..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน326 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 10:49:34

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและนาฏศิลป์ พิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและนาฏศิลป์ พิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  นำโดย ผู้อำนวยการประทิพย์  คนทัด  นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งและชมรมนาฏศิลป์ แสดงในพิธีเปิดงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ  ณ ลานข้างไปรษณีย์บางแพ  อำเภ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน396 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 15:32:13

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อว..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 14:59:59

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง