ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC " ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ "

การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC " ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ " สู่สถานศึกษา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จั..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-20 10:20:07

ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม  " ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ "  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-20 10:04:12

ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ จัดประชุมระดมความคิดเห็นการร..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-12 21:34:25

พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และสวนสนาม วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โดม โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 23:40:01

อบรมหลักสูตร

อบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ "

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ " วันที..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 23:29:42

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

" วันต่อต้านยาเสพติดโลก " น..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-27 15:00:21

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐

" พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐ "  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 14:08:29

การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬา "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี และ สพม.๘ จัดการแข่งขันกีฬา  "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ป..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 11:07:44

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกี..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 10:49:34

การประชุมเตรียมกีฬาพื้นบ้าน  โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

การประชุมเตรียมกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดการประชุมเตรียมกีฬาพื้นบ้าน โดย ผอ.ประทิพย์ คนทัด เป็นประธานในการประชุมดำเนินงาน โครงการการแข่งขันกีฬา “..

เขียนโดย : เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 10:43:42

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง