ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนเนกขัมวิทยา  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล  โดยมี ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน423 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-31 09:28:18

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน453 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 20:51:35

วันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560

วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา  2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน442 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 09:26:11

ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร

คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร  ณ  สมาคมสร้างคุณค่าในประเท..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน720 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-27 13:55:22

รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ครูสุชิน  ดอนวัดไพร  ครูตรีชฏา  จีบฟัก  นำนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปรับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน535 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-20 09:59:45

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  8 มิถุนายน  2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัด..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน560 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-12 14:08:21

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลนักเรียน  เมื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน402 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-11 21:29:23

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ. ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน498 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-11 21:11:55

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ - ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ - ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ระหว่าง..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน887 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-30 21:18:39

ร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์

ร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  คณะครู นักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์  ณ วัดใหม่สีหมื่น  ตำบลสี่หมื่น  อำเภอดำเนินสะดวก  จ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน447 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-28 09:12:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง