ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน838 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-27 22:26:34

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงไฟฟ้าราชบุรี  เพื่อเป็นการเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน763 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-22 21:28:55

เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ  ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน894 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-19 21:25:59

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางปฏิบัติงานของโ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1381 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-18 21:28:32

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม

เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ผอ. มณเฑียร สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม  อำ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน804 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-05 22:09:06

ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  9-10 ตุลา..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน800 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-12 10:22:38

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560

เมื่อวันที่  18  สิงหาคม พ.ศ.   2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน583 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-21 05:33:33

รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน563 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-19 09:29:49

กิจกรรมวันอาเซียน 2560

กิจกรรมวันอาเซียน 2560

โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดงานกิจกรรมวันอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึวิถีชีวิต    ขนบธรรมเนียม ของประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน   โดยมี ผอ. มณเฑียร  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน724 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-16 19:33:33

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  คณะครูนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน481 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-14 09:53:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง