ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

กิจกรรมโรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

กิจกรรมโรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

โรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น  โดยมีนักศึกษาพยาบาล และอาจาร..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1135 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:55:23

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)

กิจกรรมวันอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อาเซียนให้กับนักเรียนและเพื่อเป็นการเตรียมตั..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน963 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:43:51

กิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1799 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:29:35

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน513 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 11:43:27

โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยาพร้อมด้วยคณะครูต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยมีนายสรรเสริญ  ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน549 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 14:38:14

กิจกรรมพิธีคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.2558

กิจกรรมพิธีคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมพิธีและทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน543 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 13:40:31

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง