ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน337 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-20 22:20:13

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อคัดเลื..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-20 15:10:47

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา  2559  ที่จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 18 ธันวาคม 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ( กลุ่มสาระการงานอาชีพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน640 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-20 09:36:00

ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน

ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ดำเนินสะดวก  ได้เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน  ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะด..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน344 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-07 09:39:35

กิจกรรมถวายราชสดุดี  สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำโดย  นายจิรพงษ์  ขันตยาภรณ์  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนเนกขัมวิทยา และคณะลูกเสือ - เนตรนารี  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน299 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-27 17:27:26

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์และโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-08 21:41:35

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมพิธีแสดงความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน276 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-30 22:03:34

รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

ผอ. ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ   ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระน..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน317 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-21 16:01:53

รับมอบจักรยานในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง)

รับมอบจักรยานในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง)

นายวินัย  อ่อนศรี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเนกขัมวิทยา นำนักเรียนเข้ารับมอบจักรยานตำรวจ ในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง) ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับมูลนิธิเจนสถิตวงศ์&n..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน810 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 15:20:50

โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

        นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา และหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ได้แก่ นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ   หัวหน้าบริหารง..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน538 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-09 14:03:31

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง