ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

20 มกราคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ

20 มกราคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-18 14:17:33

16 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมรับเกียรติบัตรในงานวันครู ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

16 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมรับเกียรติบัตรในงานวันครู ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-18 14:13:35

15 มกราคม 2563 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดได้มอบกระเป๋า สมุด และขนมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

15 มกราคม 2563 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดได้มอบกระเป๋า สมุด และขนมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน237 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-23 14:57:01

6-8 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ

6-8 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน418 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-23 12:07:51

6-8 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าค่ายจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

6-8 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าค่ายจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-23 12:01:59

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยามอบของขวัญแด่ผู้อุปการะคุณของโรงเรียนเนื่องในวันปีใหม่

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยามอบของขวัญแด่ผู้อุปการะคุณของโรงเรียนเนื่องในวันปีใหม่

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน218 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-23 11:56:52

27 ธันวาคม 2562 นักเรียนร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

27 ธันวาคม 2562 นักเรียนร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-23 11:45:53

25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันคริสต์มาส

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-23 11:30:13

19-20 ธันวาคม 2562

19-20 ธันวาคม 2562 "แสดขาวเกมส์" กีฬาภายในโรงเรียนเนกขัมวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-23 11:01:05

15 ธันวาคม 2562 โครงการราชรันแบ่งปันเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

15 ธันวาคม 2562 โครงการราชรันแบ่งปันเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน254 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-16 11:00:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง