ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลนักเรียน  เมื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-11 21:29:23

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ. ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน397 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-11 21:11:55

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ - ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ - ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ระหว่าง..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน721 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-30 21:18:39

ร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์

ร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  คณะครู นักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์  ณ วัดใหม่สีหมื่น  ตำบลสี่หมื่น  อำเภอดำเนินสะดวก  จ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน359 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-28 09:12:09

พิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดพิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะครู  บุคลากร และนักเรียนของโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1210 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 10:33:40

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  กลุุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อส่งเส..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-19 20:48:04

วันครู 2560

วันครู 2560

วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ร่วมกิจกรรมวันครู  ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 21:37:29

ร่วมกิจกรรมแปรอักษรโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมแปรอักษรโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกิจกรรมแปรอักษร  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาวอร์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน363 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 21:31:08

ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-11 23:41:16

ทำบุญวิถีไทย  ปีใหม่วิถีพุทธ

ทำบุญวิถีไทย ปีใหม่วิถีพุทธ

วันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดพิธีทำบุญและกิจกรรม  เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560  โดยมี นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์  ผู้อำนว..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-04 09:48:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง