ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560

เมื่อวันที่  18  สิงหาคม พ.ศ.   2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-21 05:33:33

รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-19 09:29:49

กิจกรรมวันอาเซียน 2560

กิจกรรมวันอาเซียน 2560

โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดงานกิจกรรมวันอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึวิถีชีวิต    ขนบธรรมเนียม ของประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน   โดยมี ผอ. มณเฑียร  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน615 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-16 19:33:33

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  คณะครูนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-14 09:53:13

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนเนกขัมวิทยา  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล  โดยมี ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน323 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-31 09:28:18

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน361 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 20:51:35

วันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560

วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา  2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน330 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 09:26:11

ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร

คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร  ณ  สมาคมสร้างคุณค่าในประเท..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน588 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-27 13:55:22

รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ครูสุชิน  ดอนวัดไพร  ครูตรีชฏา  จีบฟัก  นำนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปรับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-20 09:59:45

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  8 มิถุนายน  2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัด..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน459 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-12 14:08:21

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง