ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

กิจกรรมวันอาเซียน 2560

กิจกรรมวันอาเซียน 2560

โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดงานกิจกรรมวันอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึวิถีชีวิต    ขนบธรรมเนียม ของประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน   โดยมี ผอ. มณเฑียร  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-16 19:33:33

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  คณะครูนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน211 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-14 09:53:13

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนเนกขัมวิทยา  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล  โดยมี ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-31 09:28:18

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน239 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 20:51:35

วันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560

วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา  2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-01 09:26:11

ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร

คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร  ณ  สมาคมสร้างคุณค่าในประเท..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน338 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-27 13:55:22

รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ครูสุชิน  ดอนวัดไพร  ครูตรีชฏา  จีบฟัก  นำนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปรับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน250 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-20 09:59:45

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  8 มิถุนายน  2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัด..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-12 14:08:21

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลนักเรียน  เมื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน190 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-11 21:29:23

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ. ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-11 21:11:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง