ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

กิจกรรมถวายราชสดุดี  สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำโดย  นายจิรพงษ์  ขันตยาภรณ์  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนเนกขัมวิทยา และคณะลูกเสือ - เนตรนารี  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน374 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-27 17:27:26

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์และโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-08 21:41:35

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมพิธีแสดงความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน350 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-30 22:03:34

รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

ผอ. ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ   ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระน..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน402 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-21 16:01:53

รับมอบจักรยานในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง)

รับมอบจักรยานในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง)

นายวินัย  อ่อนศรี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเนกขัมวิทยา นำนักเรียนเข้ารับมอบจักรยานตำรวจ ในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง) ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับมูลนิธิเจนสถิตวงศ์&n..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน912 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 15:20:50

โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

        นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา และหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ได้แก่ นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ   หัวหน้าบริหารง..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน771 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-09 14:03:31

กิจกรรมโรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

กิจกรรมโรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

โรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น  โดยมีนักศึกษาพยาบาล และอาจาร..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1249 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:55:23

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)

กิจกรรมวันอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อาเซียนให้กับนักเรียนและเพื่อเป็นการเตรียมตั..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1066 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:43:51

กิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน2196 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:29:35

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน622 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 11:43:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง