ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

พิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดพิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะครู  บุคลากร และนักเรียนของโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1674 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 10:33:40

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  กลุุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อส่งเส..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน728 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-19 20:48:04

วันครู 2560

วันครู 2560

วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ร่วมกิจกรรมวันครู  ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน470 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 21:37:29

ร่วมกิจกรรมแปรอักษรโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมแปรอักษรโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกิจกรรมแปรอักษร  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาวอร์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน465 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 21:31:08

ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน825 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-11 23:41:16

ทำบุญวิถีไทย  ปีใหม่วิถีพุทธ

ทำบุญวิถีไทย ปีใหม่วิถีพุทธ

วันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดพิธีทำบุญและกิจกรรม  เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560  โดยมี นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์  ผู้อำนว..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน704 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-04 09:48:51

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน433 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-20 22:20:13

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อคัดเลื..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน734 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-20 15:10:47

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา  2559  ที่จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 18 ธันวาคม 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ( กลุ่มสาระการงานอาชีพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน935 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-20 09:36:00

ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน

ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ดำเนินสะดวก  ได้เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน  ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะด..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน457 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-07 09:39:35

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง