ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเนกขัมวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเนกขัมวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-05 17:44:53

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเนกขัมวิทยาทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเนกขัมวิทยาทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-05 15:24:21

30 พฤศจิกายน 2563  คณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดย คุณจิตติ สรานพกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานสายส่งสมุทรสงคราม-ราชบุรี และ คุณศศิธร เมี่ยงอารมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร เป็นตัวแทนมอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสนุบสนุนโครงการทาสีอาคารเรียนให้กับโรงเรียนเนกขัมวิทยา

30 พฤศจิกายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดย คุณจิตติ สรานพกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานสายส่งสมุทรสงคราม-ราชบุรี และ คุณศศิธร เมี่ยงอารมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร เป็นตัวแทนมอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสนุบสนุนโครงการทาสีอาคารเรียนให้กับโรงเรียนเนกขัมวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-30 19:58:37

31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมงานและจำหน่ายกระทงในงานวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม

31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมงานและจำหน่ายกระทงในงานวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-02 13:10:18

27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิค-19 จากบริษัทฮาร์มเวส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์)​ จำกัด และกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิค-19 จากบริษัทฮาร์มเวส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์)​ จำกัด และกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน99 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-27 16:40:46

27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-27 16:32:46

23 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

23 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-24 15:59:33

22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยามอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค

22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยามอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน109 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-22 13:56:37

13 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

13 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-13 18:37:07

9 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้รับทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ยากไร้ ปี 2563 ได้แก่ 1.เด็กชายประวันวิทย์ บุญตวย  2.เด็กชายกมลวัฒน์ วงศ์ทอง  3.เด็กชายเจษฎากร สุ่มงาม และทุนการศึกษามูลนิธิวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) ได้แก่ 1.นายณฐกฤต จำปารัตน์  2.นายภัทรพล จูแย้ม  3.นางสาวกนกวรรณ บางพิทักษ์

9 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้รับทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ยากไร้ ปี 2563 ได้แก่ 1.เด็กชายประวันวิทย์ บุญตวย 2.เด็กชายกมลวัฒน์ วงศ์ทอง 3.เด็กชายเจษฎากร สุ่มงาม และทุนการศึกษามูลนิธิวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) ได้แก่ 1.นายณฐกฤต จำปารัตน์ 2.นายภัทรพล จูแย้ม 3.นางสาวกนกวรรณ บางพิทักษ์

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-12 10:09:47

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง