ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

15 ธันวาคม 2562 โครงการราชรันแบ่งปันเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

15 ธันวาคม 2562 โครงการราชรันแบ่งปันเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-16 11:00:16

13 ธันวาคม 2562 โครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

13 ธันวาคม 2562 โครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด "แกนนำวัยใส รู้ทันภัยการทุจริตคอรัปชั่น"

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-16 10:34:40

13-15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน รุ่นที่ 13 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

13-15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน รุ่นที่ 13 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 19:51:00

11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันงานลอยกระทง

11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันงานลอยกระทง

นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันทำกระทงเพื่อวางจำหน่าย ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานวันลอยกระทง ณ วัด..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 19:45:36

8 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะครูโรงเรียนเนกขัมร่วมกันแสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.โสภา ขำเจริญ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา

8 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะครูโรงเรียนเนกขัมร่วมกันแสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.โสภา ขำเจริญ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 19:23:48

5 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะครูร่วมกันมอบของที่ระลึกให้แก่ ผอ.มณเฑียร สุดฮะ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา

5 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะครูร่วมกันมอบของที่ระลึกให้แก่ ผอ.มณเฑียร สุดฮะ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 19:20:56

29 ตุลาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้ามาชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

29 ตุลาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้ามาชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขาที่มาแนะแนวให้ความรู้มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่1. สาขาสาธารณสุขศาสตร์2. ส..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 19:10:52

กิจกรรมวันลอยกระทง 22พ.ย.61

กิจกรรมวันลอยกระทง 22พ.ย.61

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1131 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-27 11:19:38

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเนกขัมวิทยา 8 พ.ย.61

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเนกขัมวิทยา 8 พ.ย.61

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1122 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-27 11:18:35

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 30 ต.ค.61

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 30 ต.ค.61

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน1023 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-27 11:17:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง