ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง

๕ ธันวา มหาราช

๕ ธันวา มหาราช

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชั

เขียนโดย : โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน1674 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-08 15:14:17

พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน

พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะค

เขียนโดย : โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน1685 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-08 15:11:08

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระหว..

เขียนโดย : โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน1771 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-30 10:59:20

พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีได้ ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ..

เขียนโดย : โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน1838 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-30 10:03:04

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีและนางสาวยุภา ผู้ใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโอกาสได้เข้าเฝ้ารับพระ..

เขียนโดย : โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน1911 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 17:15:06

กิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ของกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๓o มิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน1921 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 12:36:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง