ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

1 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมี นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เป็นผู้แแทนจากสำนักงานเขตพื้นท..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน709 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 12:17:14

พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฏาคม 2558 นายสรรญเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ร่วมทำพิธีปฏิญาณตนและถวายราช..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน835 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 11:27:56

ต้อนรับ นายวิม ขำอรุณรตภัทร รองผู้อำนวยการคนใหม่

ต้อนรับ นายวิม ขำอรุณรตภัทร รองผู้อำนวยการคนใหม่

25 มิถุนายน 2558 นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นายวิม ขำอรุณรตภัทร (รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี) ย้ายมาดำรงตำแหน่งร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1079 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-25 22:54:30

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลั..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน755 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-25 08:48:13

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ"

23 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ" ณ โรงเรียนคุรุรา..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน2872 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-05-23 19:31:13

ต้อนรับครูสอนภาษาจีน

ต้อนรับครูสอนภาษาจีน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ซึ่งเป็นครูชาวจีน (Ms.Jialian) มาทำหน้าที่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (นายสรรเสริญ ขวัญดี)..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1664 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-05-20 19:33:32

อบรมการสอนแบบ EIS

อบรมการสอนแบบ EIS

คณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จากกลุ่มสาระฯ วิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์และพลานามัย เข้าร่วมรับการอบรมการสอนแบบบูรณาการโดยระบบ EIS โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากโรงเรียนก..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1018 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-05-16 23:23:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง