ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามแนวทางการดำเนินงาน 5 มาตรการ ประกอบไปด้วย มาตรการที่ 1 ด..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1011 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-13 14:32:45

การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้พัฒนาระบบสอบออนไลน์ขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนในบางรายวิชาเช่น เทคโนโลยีส..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1222 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-03 12:59:01

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสมศรี  เฮงประเสริฐ  นางฐิติรัตน์  พูลสวั..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน751 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 15:44:32

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

24 กรกฏาคม 2558 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนให้กับคณะครู  โดยมี นายสรรเสริญ ขวัญ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน510 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-24 21:58:54

การประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดราชบุรี

การประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดราชบุรี

22 กรกฏาคม 2558 นายสรรญเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขสึกษาและพลศึกษา จังหวัดราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-22 14:28:06

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

1 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมี นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เป็นผู้แแทนจากสำนักงานเขตพื้นท..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 12:17:14

พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฏาคม 2558 นายสรรญเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ร่วมทำพิธีปฏิญาณตนและถวายราช..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน701 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 11:27:56

ต้อนรับ นายวิม ขำอรุณรตภัทร รองผู้อำนวยการคนใหม่

ต้อนรับ นายวิม ขำอรุณรตภัทร รองผู้อำนวยการคนใหม่

25 มิถุนายน 2558 นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นายวิม ขำอรุณรตภัทร (รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี) ย้ายมาดำรงตำแหน่งร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน894 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-25 22:54:30

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลั..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน653 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-25 08:48:13

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ"

23 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ" ณ โรงเรียนคุรุรา..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน2683 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-05-23 19:31:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง