ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PLC

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิช..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน717 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-20 13:10:57

นายอำเภอมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา

นายอำเภอมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา

8 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายประยงค์ จันทเต็ง (นายอำเภอดำเนินสะดวก) พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ เข้าตรวจเยี่ยม และมอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงจันจิร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน511 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-08 16:38:38

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

8 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณขอ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน770 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-08 15:03:04

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day

31 พฤษภาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day ซึ่งทุกวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้ทางโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน708 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-31 23:40:11

จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp

จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ (OBEC Active Learning Camp) เรื่องหุ่นยนต์เพื่อชีวิต (STEM ROBOTIC) การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภูริวรรฒก์ แ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน479 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-28 16:06:29

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ที่ผ่านมา) นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หลักห้า โดยมี ร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน523 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-28 16:04:10

ทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

ทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

14 พฤศจิกายน 2559 นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1230 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-15 08:58:02

การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี โดยความร่วมมือของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน950 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-01 15:23:52

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

25 มิถุนายน 2559 กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 ประกอบด้วย โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ (ประธานสหวิทยาเขต) โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน670 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-26 11:33:56

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมี นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) นำอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวประกาศเจต..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน580 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 21:05:32

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง