ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ที่ผ่านมา) นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หลักห้า โดยมี ร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน411 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-28 16:04:10

ทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

ทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

14 พฤศจิกายน 2559 นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1050 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-15 08:58:02

การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี โดยความร่วมมือของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน844 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-01 15:23:52

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

25 มิถุนายน 2559 กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 ประกอบด้วย โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ (ประธานสหวิทยาเขต) โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน521 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-26 11:33:56

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมี นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) นำอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวประกาศเจต..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน473 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 21:05:32

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

12 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 เข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงจากทางโรงเรียน โดยมี นายบุญสม แถมเง..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน428 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-12 15:43:24

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน361 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-09 18:40:02

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครู

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครู

8-9 มกราคม 2559 ผู้บริหารและคณะครู ได้จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยได้รับก..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน833 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-11 15:02:33

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

    25-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีม่วง และสีชมพู ในช่วงเช้าของวันที่ 28 ธันวาคม มีการเด..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1122 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-29 15:17:42

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน464 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 15:56:01

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง