ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี โดยความร่วมมือของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน803 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-01 15:23:52

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

25 มิถุนายน 2559 กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 ประกอบด้วย โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ (ประธานสหวิทยาเขต) โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน454 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-26 11:33:56

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมี นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) นำอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวประกาศเจต..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 21:05:32

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

12 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 เข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงจากทางโรงเรียน โดยมี นายบุญสม แถมเง..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-12 15:43:24

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-09 18:40:02

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครู

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครู

8-9 มกราคม 2559 ผู้บริหารและคณะครู ได้จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยได้รับก..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน726 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-11 15:02:33

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

    25-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีม่วง และสีชมพู ในช่วงเช้าของวันที่ 28 ธันวาคม มีการเด..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1016 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-29 15:17:42

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน418 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 15:56:01

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามแนวทางการดำเนินงาน 5 มาตรการ ประกอบไปด้วย มาตรการที่ 1 ด..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน935 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-13 14:32:45

การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้พัฒนาระบบสอบออนไลน์ขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนในบางรายวิชาเช่น เทคโนโลยีส..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1108 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-03 12:59:01

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง