ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรั..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน498 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-09 22:17:26

เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น.

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน609 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-12 17:11:53

เปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017

เปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017

วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน503 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-09 13:25:34

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน412 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-11 23:53:40

โครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี

โครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี

7 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น. (ที่ผ่านมา) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประช..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 15:34:51

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (ที่ผ่านมา)  เวลา 18. 00 น. นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐ จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ โรงเรียนประสาทร..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน352 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-07 22:00:53

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

3 สิงหาคม 2560 (ที่ผ่านมา) โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม : บริษัท..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน964 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-07 21:26:20

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแข่งขันตอบป..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน1002 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-29 09:53:19

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานในพิธี พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน317 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-28 00:01:42

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

7 กรกฎาคม 2560  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยนายภูริวรรฒก์  แยมสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาท..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-08 14:11:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง